BEWEZEN EFFECTIVITEIT

Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 90% minder kans (!) op een succesvolle inbraak. Certificering loont enorm.

PKVW
Het keurmerk voorkomt voor u: woninginbraak, overlast, vandalisme en straatcriminaliteit.
Dit komt doordat het eisen stelt aan de woonomgeving, de voorzieningen (zoals verlichting en begroeiing), het woningcomplex en het individuele huis. Alle relevante aspecten zijn met elkaar verweven tot een functioneel geheel.

Uw voordelen
Deze zijn legio. Naast een drastische reductie van de kans op inbraak, verplaatst u zich veiliger in de buurt. Er zijn minder vernielingen, fietsen- en autodiefstallen; er is minder wijkverloedering. Daarnaast geniet u een voordeel op uw inboedelverzekering.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is daarnaast ook lucratief voor de corporatie, de gemeente en de projectontwikkelaar.

Uw keuze
Wij zijn preventieadviseurs én -uitvoerders. De vakbekwaamheid van Spee Beveiliging is van wezenlijk belang voor het behalen van de kwaliteit van uw veiligheid.